Reklamacje

 

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków fototapet, plakatów oraz naklejek nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z kolorem widzianym na ekranie oraz z kolorem zamówionych próbek, jak również odstępstwa wynikające z różnic powierzchni materiałów nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

  2. W celu lepszego zapoznania się z oferowanymi produktami marki Walltime Nabywca może zamówić próbkę wydruku fototapety w cenie 30 zł (łącznie z przesyłką). Wielkość próbki fototapety 30x40cm.

  3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.

  4. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia błędów w realizacji zamówienia tj. złe wymiary, złe dopasowanie brytów, różnice w kolorach pomiędzy poszczególnymi brytami, brak kompletu brytów, brak laminatu (w przypadku, gdy został zamówiony), Nabywca powinien je niezwłocznie zgłosić pisemnie na adres mailowy Sprzedającego. Sklep gwarantuje wymianę towaru na towar właściwy, pod warunkiem zgłoszenia błędów produkcyjnych w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, po tym terminie towar uważa się za zaakceptowany. 

  5. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania Umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty Zamówienia.

  6. W przypadku błędów w realizacji zamówienia (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki) reklamacje należy zawsze składać przed montażem na ścianie - poprzez zrobienie zdjęć i wysłanie ich na adres mailowy na hello@walltime.pl

  7. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki, plakatu czy obrazu do samodzielnego montażu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

  8. Produkty będące przedmiotem reklamacji powinny być odesłane zwykłą paczką wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura) oraz adnotacja dotyczącą przyczyny reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty odesłania paczki zostaną zwrócone.

  9. Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego walltime.pl nie będą odbierane.

  10. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z Umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z Umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

Pełna treść regulaminu WALLTIME.PL